* Podpis elektroniczny *

    Dokumenty w postaci elektronicznej,   opatrzone bezpiecznym  podpisem elektronicznym
          są równoważne, pod względem skutków prawnych,  dokumentom podpisanym własnoręcznie

      Do pobrania PDF :    Zamówienie/odnowienie podpisu  [pobierz]     Umowa  [pobierz] 

         PDF edytowalne  :    Zamówienie/odnowienie podpisu  [pobierz do edycji]     Umowa  [pobierz do edycji]

 

Sprawdź ofertę :     https://www.elektronicznypodpis.pl/produkty

                                                 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna

02-781 Warszawa

Ul. rtm. W. Pileckiego 65

Numer rachunku bankowego :   PKO BP S.A.   84 1020 1026 0000 1102 0294 4775

Tytuł wpłaty:   nazwa firmy / imię i nazwisko zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------