* Podpis elektroniczny

     Dokumenty w postaci elektronicznej,   opatrzone bezpiecznym  podpisem elektronicznym,

     są równoważne, pod względem skutków prawnych,  dokumentom podpisanym własnoręcznie.  

        Podpis elektroniczny można stosować w wielu obszarach + w administracji , biznesie, medycynie - 

        usprawniając pracę firm i urzędów.  

                                                  Sprawdź cennik      


        Formularze do pobrania : 

        Zamówienie/odnowienie podpisu         [ pobierz ]    

        Wzór umowy          [ pobierz ]